Werkwijze
Hoe gaan toekomstige bewoners het gebouw gebruiken? Hoe staat het gebouw straks in zijn omgeving? Dat zijn de vragen die wij ons in de aanvangsfase stellen. Voor ons is niet de constructie beeldbepalend, maar de beleving, aan de buitenkant en aan de binnenkant. Daarom doen we onderzoek naar de omgeving en verdiepen we ons in de wensen en eisen van de opdrachtgevers en toekomstige gebruikers. Tijdens de ontwerpfase, maar zonodig ook tijdens de realisatiefase staat flexibiliteit voorop en blijven we open voor veranderingen. Zodat er uiteindelijk een gebouw staat met een eigen karakter, verankerd in zijn omgeving en toegesneden op de behoeften van zijn gebruikers.