Spijtellaantje, 8 woningen op landelijke locatie in Amsterdam

Nummer: 128
Architect: ir. Ria Smit
Mmv: ir. Martin Kuitert
Opdrachtgever: Ymere Ontwikkeling
Locatie: Amsterdam
Type: woningbouw
Ontwerp: 2004
Status: ontwerp
De situatie.

Deze prachtige locatie met landelijke uitstraling grenst aan een historisch weiland met daar, op een terp gelegen, de oude begraafplaats ‘Land te Vraag’. Op de kop van het Spijtellaantje staat nog een inmiddels door Ymere gereconstrueerde boerderij.  We kiezen er dan ook voor om de woningen te voorzien van een hellend dak, en om mooie traditionele materialen toe te passen. 

Een gérende noklijn verbindt de vier afzonderlijke blokjes met elkaar tot een geheel. 

Door de vereiste parkeerplaatsen in de volumes te integreren, wordt de blokvorm versterkt, en blijven de tussenruimtes tussen de woningen open, zo is aan de voorbijganger een blik gegund op het achter de woningen gelegen weiland. 

Aan de ‘landelijke’ achterzijde is het weiland uniek en van monumentale waarde; het idee is aan deze zijde een rustige wand van woningen te maken en de tuin niet in zijn geheel op te hogen, maar juist het aflopende, natuurlijke talud naar de sloot toe te handhaven.

Als natuurlijke erfafscheidingen tussen de tuinen passen we ‘vlechtheggen’ toe, een oud afrasteringsprincipe voor weilanden.

 

De woningen.

Teneinde de omgeving rustig te houden is het hele programma in de blokjes geïntegreerd, parkeren in een inham, en de bergingen inpandig. De inhammen worden met een contrastrijke kleur geaccentueerd. De daklijn golft over de daken, en door de ramen onder de goot te ontwerpen zijn geen dakkapellen nodig.

De bezonning legitimeert een verschil in de twee woningen, de symmetrie wordt doorbroken door de plaatsing van de erkerramen op het westen, gericht op de namiddagzon.

Aan de achterzijde biedt een aangebouwde houten veranda een prettige uitloop naar buiten, boven de schuin, naar de sloot, weglopende tuin.

Op kopgevels van de beide kopwoningen plaatsen we op de verdieping een architectonische verbijzondering.

 

Afmeting.   

172 m2, resp. 180 m2  bruto oppervlak per woning.

© floorvanos.nl.